top of page


סדנת אילוף כלבים

מתקיימת פעם בשבועיים באווירה פסטורלית במכון ניצן אונים, בהדרכתה של הדס ביתן, מאלפת כלבים ומדריכת כלבנות טיפולית ושני כלביה המקסימים. במסגרת הסדנא לומדים החניכים על כלל הכלבים לגזעיהם השונים, גורים, התנהגויות בסיסיות ומורכבות ודרכי התמודדות. לומדים על אביזרי אילוף שונים, האכלה מהיד, טריקים כגון: גלגול, יד, שלום וסיבוב ומשלבים משחקים עם הכלבים: זריקת כדור ותפיסתו ועוד.

bottom of page