top of page
אודותינו_אודותינו

מי אנחנו

 

אגודת ניצן (הפועלת כמלכ"ר) היא הארגון הגדול בארץ לטיפול בילדים ובבוגרים עם ליקויי למידה. האגודה הוקמה בשנת 1964 על-ידי הורים ומתנדבים, במטרה .לאתר, לאבחן, לטפל ולקדם ילדים, מתבגרים ובוגרים עם ליקויי למידה, הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד. 


מכון ניצן אונים נוסד בשנת 1988 על ידי אגודת ניצן ואגף השיקום במוסד לביטוח לאומי.

המכון מייצג תפיסה חדשנית בארץ ובעולם בתחום האבחון, הטיפול והשיקום של בוגרים עם לקויות למידה, קשיי קשב, הסתגלות ותפקוד וכן אנשים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה.

 

המכון מציע תכנית הכשרה ללא דיור לשיקום מקצועי תעסוקתי ובשיתוף פעולה עם המוסד לביטוח לאומי. התכנית מיועדת למעוניינים בהכשרה ליציאה לעבודה והשמה בתנאי שכר מינימום ומעלה (בהתאם ליכולות של כל אחד) ומקנה הרגלי עבודה וכישורי חיים. התהליך כולל שילוב בתעסוקה, תוך תמיכה וליווי לאורך זמן.

בנוסף, מציע המכון תכנית הכשרה עם דיור בשיתוף ובפיקוח של מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. אנו רואים את האדם במרכז וכמי שלוקח חלק פעיל בתהליך ההתפתחות של עצמו. אנו שמים דגש על עבודה קבוצתית בשילוב עם התייחסות אישית ויצירת הזדמנות חברתית שווה.

נורית, אמו של אסף

מספרת על השתלבותו בתכנית ההכשרה