top of page

חן הראל

חן הראל, דיירת במערך הדיור אשר עובדת במשרד עו"ד גולדפרב זליגמן כ-17 שנים.
חן אשר מהווה השראה לאופטימיות, אהבת הזולת והכרת הטוב, נבחרה על ידי אחד משותפי המשרד כדמות להשראה אישית עבורו. 

חן.jpeg
bottom of page