top of page

רשת סטימצקי

החודש הענקנו תעודות הוקרה לרשת סטימצקי, אשר אמצה אותנו לפני כ-20 שנה והפכה לחלק ממשפחת ניצן אונים.

סטימצקי חרתה על דגלה לשלב עובדים בעלי צרכים מיוחדים עם הרבה הכלה, סובלנות, והתאמת המשרות לאותם עובדים. לאורך השנים מועסקים בוגרים שלנו בהצלחה רבה.

כיום מועסקים בסטימצקי 2 עובדים מניצן אונים: משה קדוש, עובד ברשת כ-20  שנה ואיתי רוזנבלום כ-11 שנה והדלת עוד פתוחה בפנינו...

ברצוננו להודות לאייל גרינברג- מנכ"ל הרשת, לאורן יהודה - מנהל המרלו"ג ולכל העובדים המדהימים שעוזרים בקידום החזון של שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים.

bottom of page