top of page


המועדון החברתי

המועדון החברתי בניצן כפר סבא משמש מקום מפגש לבוגרים שלנו בדיור ניצן אונים.
הפעילות במועדון תורמת להנאה בשעות הפנאי, למפגש עם חברים וליצירת קשרים חברתיים חדשים. החברים מגיעים למועדון מספר פעמים בשבוע ומשתתפים במגוון חוגים ואירועים לאורך כל השנה.

 

הפעילות במועדון מעודדת את המשתתפים לצאת מהבית ולפגוש חברים. מעבר להיותה מקום מפגש חברתי, הפעילות במועדון נותנת מענה גם בתחום של למידת מיומנויות חברתיות וכלים לשיפור התקשורת הבין אישית והחברתית.

bottom of page