top of page
תכנית הכשרה ללא דיור_אודות

תכנית הכשרה ללא דיור

 

תכנית שנתית המיועדת למועמד שאינו עובד בשוק החופשי ומעוניין בהכנה לקראת יציאה לעבודה והשתלבות בעבודה

בשוק החופשי. הפעילות מתקיימת בשעות הבוקר ואינה כוללת דיור.

למי התוכנית מתאימה?

  • לבוגרים המוכרים בביטוח לאומי ובעלי 20% נכות כללית לפחות.

  • לבוגרים עם לקויות למידה, הפרעת קשב, קשיי הסתגלות ותפקוד וכן על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה.

  • לבוגרים בעלי פוטנציאל בתחום הנורמה, לפחות בתחום אחד (מילולי, ביצועי, לוגי, חשבוני).

  • לבוגרים בעלי מוטיבציה חיובית.

מה אנו עושים?

הכשרה לתעסוקה, השמה וליווי מתמשך.

​התקופה הראשונה במכון ההכשרה משמשת כסימולציה למקום עבודה.

מוקנים הרגלי עבודה ולמידה של מיומנויות שונות ונבחנת התאמת החניך לתחומים ספציפיים. במהלך תקופה זו, בוחן החניך, יחד עם צוות המכון, את יכולותיו, קשייו וציפיותיו ומגבש לעצמו פרופיל תעסוקתי בהתאם. בסיומה מתקבלת החלטה משותפת ע"י החניך, בני משפחתו והצוות, לגבי הכיוון התעסוקתי ומתחיל תהליך של איתור והתאמת מקום עבודה 

ע"י צוות ההשמה.

בתכנית ההכשרה קיימים מסלולים מגוונים כגון: משרדאות, מחסן ממוחשב, ישומי מחשב, גננות, בישול, אחזקה ומסלול לטיפול בבעלי חיים, בשיתוף עם חוות גאיה.

החניכים משולבים במקומות עבודה רגילים בשוק הפתוח, בהתאם לתחומים שנלמדו ולשאיפותיהם האישיות. הם משתכרים בהתאם לתפקודם והשתלבותם במקום העבודה, כאשר השאיפה היא לשכר מינימום לפחות. השתלבותם בעבודה מלווה במעקב ובתמיכה של עובדת ההשמה ובקבוצות תעסוקה, ובמידת הצורך בהשלמה של מיומנויות הנדרשות במקום העבודה הספציפי.

מועמד המשולב בתוכנית ההכשרה, שאינו זכאי לקצבת נכות, יקבל מהביטוח הלאומי דמי שיקום בגובה קצבת נכות ותשלום דמי נסיעה. כמו כן קיימת אפשרות להשתתפות בשכר דירה, לאנשים שמקום מגוריהם מרוחק מכפר סבא.

מפעל הפורמטים_אסף
צפייה בסרטון

אסף מספר על השתלבותו בתוכנית ההכשרה

bottom of page