top of page

הכוח שלנו הוא הביחד - הפנאי והתרבות הם בלב העשייה שלנו


חוגים וסדנאות

אנו מאמינים כי כל דייר ודיירת הם עולם ומלואו, עם תחומי עניין ואהבות המייחדים כל אחד ואחת מהם ועל כן מציעים מגוון רחב של פעילויות חברתיות, חוגים וסדנאות בדיור ובקהילה.

אנו מעודדים אותם להשתלב בחיי התרבות והקהילה של כפר סבא ומחוצה לה, כאחד האדם.

כמו כן, מדי שנה הדיירים שלנו יוצאים  לטיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל.

bottom of page