top of page
חיפוש

איך להשתלב בעבודה בשוק תחרותי - ראיון בכאן 11

איתמר כהן, פסיכולוג, רכז טיפול ומנהל מכון ההכשרה בניצן אונים התארח בתכנית הרדיו "זה מגיע לכם", בכאן רשת ב', בהגשתה של ד"ר גילי תמיר. התוכנית הינה מיזם להנגשת מידע על זכויות המגיעות לכל אזרח מגופים שונים: הביטוח הלאומי, קופ"ח, משרדי ממשלה ואחרים, על מנת שיוכל לפעול ולממש את זכויותיו, החוקיות, הפיננסיות והחברתיות.

איתמר הציג את ייחודו של מכון ההכשרה ביחס למסגרות אחרות, וסיפר על תכניות ההכשרה של המכון: תכנית הכשרה לעבודה המשלבת דיור, אשר מופעלת בשיתוף מנהל המוגבלויות ובפיקוח משרד הרווחה והשירותים החברתיים. התכנית מכשירה את הבוגר/ת להתמודדות עצמאית ככל האפשר, תוך מיצוי הפוטנציאל האישי שלו/ה בכל תחומי החיים. תכנית ההכשרה ללא דיור בשיתוף ובפיקוח הביטוח לאומי, הכוללת תכנית שנתית המשלבת סדנאות הכשרה ומיועדת למועמד שאינו עובד בשוק החופשי ומעוניין בהכנה לקראת יציאה לעבודה והשתלבות בעבודה.Comments


bottom of page