top of page


הווי חברתי

אנו מאמינים כי כל דייר ודיירת הם עולם ומלואו, עם תחומי עניין ואהבות המייחדים כל אחד ואחת מהם ועל כן מציעים מגוון רחב של פעילויות חברתיות, חוגים וסדנאות בדיור ובקהילה.

אנו מעודדים אותם להשתלב בחיי התרבות והקהילה של כפר סבא ומחוצה לה, כאחד האדם.

כמו כן, מדי שנה הדיירים שלנו יוצאים  לטיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל.

bottom of page